Integritetspolicy

Vi på DG11 skyddar och respekterar din integritet. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in och använder personuppgifter när du kontaktar oss eller bokar bord genom vår hemsida. Vi strävar efter att hantera dina personuppgifter på ett säkert och ansvarsfullt sätt i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och denna policy.

Insamlade personuppgifter

Vi kan komma att samla in följande personuppgifter när du kontaktar oss eller bokar bord genom vår hemsida:

  • Namn: För att kunna identifiera dig korrekt och ge dig en personlig service.
  • E-postadress: För att kunna kommunicera med dig och skicka relevant information relaterad till din förfrågan eller bokning.
  • Telefonnummer: För att kunna kontakta dig vid behov angående din förfrågan eller bokning.
  • Eventuell text: Om du skickar meddelanden eller förfrågningar till oss kan dessa sparas för att kunna ge dig bästa möjliga service och svara på dina frågor.

Syfte och laglig grund för behandling

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande lagliga grunder:

  • För att hantera och svara på dina förfrågningar eller meddelanden: Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ge dig den information eller support du begär.
  • För att hantera bokningar: Om du bokar bord genom vårt Google Forms-formulär behandlar vi dina personuppgifter för att administrera och bekräfta din bokning.

Lagringstid

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges i denna integritetspolicy, eller enligt gällande lagstiftning.

Delning av personuppgifter

Vi kommer inte att dela, sälja eller överföra dina personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke, förutom i de situationer där det krävs enligt lag eller om vi anser att delning är nödvändig för att skydda våra rättigheter, egendom eller säkerhet.

Säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, oavsiktlig förlust eller skada. Vi strävar efter att använda välrenommerade tekniska leverantörer som upprätthåller säkra och pålitliga system.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära åtkomst till och rättelse av dina personuppgifter som vi har i vår ägo. Om du vill utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nedan.

Kontaktinformation

Om du har några frågor, kommentarer eller förfrågningar avseende denna integritetspolicy, eller om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss på:

DG11
Adress: Drottninggatan 11, 961 35 Boden
E-post: hej@dg11.se
Telefon: 0921 – 757 77